การลงทุนระยะยาวคือกี่ปี?

04/04/2024
การลงทุนระยะยาวคือกี่ปี?

ทุกครั้งที่พูดเกี่ยวกับ “การลงทุนระยะยาว” ก็มักได้รับคำถามว่า “การลงทุนระยะยาวคือกี่ปี?” แล้วทุกท่านล่ะครับ คิดว่าการลงทุนระยะยาวคือกี่ปี? 5 ปี? 10 ปี? หรือมากกว่า 20 ปี?

 

สารภาพตามตรง  ผมก็ตอบไม่ได้แน่นอนเหมือนกันว่ากี่ปี แต่ถ้าจะให้ตอบแบบที่พอจะเข้าใจได้ คือ “จนกว่าธุรกิจนั้นจะเติบโต”

 

กองทุนรวมผสมซาวาคามิลงทุนในหุ้นเป็นหลัก เหตุผลที่เราลงทุนในหุ้นเนื่องจากว่า หุ้น หรือซึ่งก็คือธุรกิจนั้นสามารถขยายกิจการและเติบโตได้ หากจะอธิบายก็คือ ธุรกิจ หรือ บริษัท มีบุคลากรที่จะช่วยพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อทำให้รายได้หรือยอดขายเพิ่มขึ้น มีการขยายกิจการ เพิ่มจำนวนพนักงาน ซึ่งทำให้ความสามารถของพนักงานและเงินเดือนเพิ่มตามไปด้วย ไม่ว่าธุรกิจหรือบริษัทใดก็ตามจะมีความพยายามที่จะทำให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกนัยหนึ่งก็คือ เงินที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมผสมซาวาคามิ เราจะนำไปลงทุนกับการเติบโตนั่นเอง

 

เรามาลองคิดกันว่า หากไม่ลงทุนในหุ้น จะมีการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดบ้าง คนมักนึกถึงตราสารหนี้ หรืออสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นการลงทุนแบบดั้งเดิมที่ได้รับความนิยมมาช้านาน อีกสิ่งหนึ่งก็คือทองคำ ที่หากสภาวะการณ์ทางด้านการเมืองไม่ดี คนมักจะซื้อทองเก็บไว้ และที่เพิ่งได้รับความนิยมเมื่อไม่กี่ปีมานี้คือ สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency)

 

เรามาลองคิดเกี่ยวกับเรื่องตราสารหนี้กันดูก่อน ตราสารหนี้เปรียบเสมือนกับการกู้ยืมเงิน ผู้ให้กู้หรือผู้ซื้อตราสารหนี้จะได้รับดอกเบี้ยคงที่เป็นการตอบแทน แน่นอน ว่า หากตราสารหนี้มีการปรับเพิ่มจำนวนเงินให้กู้ เท่ากับว่าหนี้ก็เพิ่มด้วยเช่นกัน ก็จะเกิดปัญหา ดังนั้นตราสารหนี้จึงไม่สามารถที่จะเติบโตไปมากๆ ได้

 

ต่อไปคือ อสังหาริมทรัพย์  ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีขนาดคงที่ ที่ดินขนาด 1 ตารางเมตร ไม่สามารถขยายเพิ่มเป็น 2 หรือ 3 ตารางเมตรได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นอสังหาริมทรัยพ์จึงไม่มีการเติบโตทองคำ ก็เช่นเดียวกัน ทองคำ 1 กรัม ก็จะมีน้ำหนัก 1 กรัม ตลอดไป ไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้ด้วยตัวเอง สกุลเงินดิจิทัล ที่ได้รับการกล่าวถึงมากในปัจจุบัน ก็ไม่สามารถเพิ่มปริมาณได้เองเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงไม่มีการเติบโต

 

สินทรัพย์ที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น เป็นสินทรัพย์ที่ปริมาณจะอยู่คงที่ ราคาของสินทรัพย์ดังกล่าวจะขึ้นหรือลงขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทาน กลไกการซื้อขายสินทรัพย์เหล่านี้เราเรียกกันว่า zero-sum game ซึ่งหมายถึงผลรวมกำไรและขาดทุนของคนที่มาเกี่ยวข้องเป็นศูนย์ ดังนั้น หากมีคนหนึ่งได้กำไร อีกคนหนึ่งก็จะขาดทุนคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องต้องการให้ตัวเองมีโอกาสในการทำกำไรมากที่สุด จึงเรียกว่าเป็นการลงทุนใน “โอกาส” หากมีคนหนึ่งสามารถไขว่คว้าโอกาสในการทำกำไรได้มากเมื่อไหร่ เมื่อนั้น คนอื่นๆ ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องก็จะขาดทุน การที่จะชนะในเกมนี้อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ยากมาก ดังนั้น คุณควรคิดให้ดีว่าควรนำเงินที่มีค่าของคุณไปลงทุนในทรัพย์สินเหล่านี้หรือไม่

 

ในทางตรงกันข้าม สิ่งที่บริษัทฯ ของเราปฏิบัติคือ การลงทุนที่เป็นการลงทุนจริงๆ การลงทุน หมายถึงการลงเงินไปกับการเติบโต สิ่งที่เราไปลงทุนสามารถขยายเติบโตได้ และมีการแบ่งส่วนที่เติบโตไปให้แก่ผู้ที่ลงทุน กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ กำไรที่ได้ไม่ได้มาจากการขาดทุนของใครหากสินทรัพย์ที่เข้าไปลงทุนมีการเติบโต ทุกคนที่ร่วมลงทุนก็จะมีกำไร จากการที่ผลรวมของกำไรผู้ร่วมลงทุนเป็นบวก เราจึงเรียกเกมนี้ว่า plus-sum game หากลองเปรียบเทียบระหว่าง zero-sum game กับ  plus-sum game ท่านก็คงจะรู้ได้ในทันทีว่าความเป็นไปได้ในการทำกำไร วิธีไหนมีมากกว่ากัน

 

แต่ทว่า ก็เป็นที่น่าเสียดาย หากท่านขายหุ้นนั้นทิ้งก่อนที่บริษัทหรือธุรกิจนั้นจะเติบโต เพราะจำนวนเงินที่ได้จะไม่แตกต่างจากตอนที่ท่านเริ่มลงทุนมากนัก หรือไม่เปลี่ยนแปลงเลย ซึ่งจะกลายเป็น zero-sum game ไป ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการเป็นผู้บริหารจัดการการลงทุนก็คือ การที่จะไม่เข้าไปร่วมใน zero-sum game โดยการลงทุนอย่างต่อเนื่องและมีพื้นฐานความคิดที่จะสนับสนุนธุรกิจหรือกิจการนั้นๆ โดยผลลัทธ์แล้วก็คือ การลงทุนระยะยาว นั่นเอง

 

สรุปที่กล่าวมาทั้งหมดก็คือ แนวทางการลงทุนของกองทุนรวมผสมซาวาคามินั้น หากธุรกิจหรือหุ้นที่เราเข้าไปลงทุนยังมีการเติบโต เราก็จะยังคงลงทุนไปเรื่อยๆ สำหรับความคิดเห็นส่วนตัวแล้ว ผมคิดว่า การลงทุนควรทำตลอดชีวิต หรือหากเมื่อใดที่จำเป็นต้องใช้เงิน ก็ขายกองทุนและนำเงินมาใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น  หรือส่งต่อกองทุนหรือการลงทุนเป็นมรดกให้แก่บุตรหลานต่อไป กล่าวอีกอย่างคือ ไม่ควรต้องกำหนดว่าลงทุนเป็นระยะเวลากี่ปี แต่เป็นการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ส่งต่อไปยังรุ่นหลัง และนี่คือการลงทุนระยะยาวที่ผมพูดถึง

 

 

บทความนี้เป็นคำแปลจากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น เขียนโดยนายทาคาชิ คาวาคามิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ซาวาคามิ (ประเทศไทย)

SHARE :

020-810-525

Facebook

Line

This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our site.  Website Cookie Policy