การกํากับดูแลกิจการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นที่กำกับดูแลการปฎิบัติงานทุกภาคส่วนอย่างดี เพื่อความเชื่อมั่นและดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยดำเนินกิจการสอดคล้องกับกฎระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายในลิ้งค์ด้านล่าง

1. นโยบายและแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง (Proxy Voting Policy and Guidance)

ดาวน์โหลด

2. ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Signatory Declaration of the Investment Governance Code: ICODE)

ดาวน์โหลด

3. นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: ICODE)

ดาวน์โหลด

4. รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนประจำปี 2566

ดาวน์โหลด

5. นโยบายบริหารความเสี่ยงการลงทุน (Investment Risk Management Policy)

ดาวน์โหลด

6. นโยบายการออกและเสนอขายผลิตภัณฑ์ (Product Governance Policy)

ดาวน์โหลด

7. นโยบายการขายและการให้บริการผลิตภัณฑ์ของกองทุนรวม (Selling Process and Fair Dealing Policy)

ดาวน์โหลด

8. การประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ดาวน์โหลด

9. นโยบายการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy)

ดาวน์โหลด

10. นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

ดาวน์โหลด

02-081-0525

Facebook

Line

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อให้ท่านได้รับการบริการที่ดีที่สุด นโยบายการใช้คุกกี้