มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

ดาวน์โหลดข้อมูลย้อนหลัง

ดาวน์โหลด

มูลค่าหน่วยย้อนหลัง 6 เดือน

(ณ วันที่ : 26/08/2023 - 26/02/2024 )

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน การเปลี่ยนแปลง
23 ก.พ. 2567 16,426,498.84 9.7734 9.7735 9.7473 0.2997%
22 ก.พ. 2567 16,377,473.07 9.7442 9.7443 9.7181 0.7819%
21 ก.พ. 2567 16,250,390.77 9.6686 9.6687 9.6427 0.3217%
20 ก.พ. 2567 16,198,270.58 9.6376 9.6377 9.6118 -0.5746%
19 ก.พ. 2567 16,291,950.89 9.6933 9.6934 9.6674 0.3219%
16 ก.พ. 2567 16,239,670.48 9.6622 9.6623 9.6364 -0.3650%
15 ก.พ. 2567 16,299,190.82 9.6976 9.6977 9.6717 0.1384%
14 ก.พ. 2567 16,276,610.98 9.6842 9.6843 9.6583 -0.1721%

ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต

02-081-0525

Facebook

Line

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อให้ท่านได้รับการบริการที่ดีที่สุด นโยบายการใช้คุกกี้