ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน การเปลี่ยนแปลง
SW-A Sawakami Mixed Fund (SW-A) 14/06/2567 16,174,844.44 9.1283 9.1284 9.1039 -0.4471%
SW-SSF Sawakami Mixed Fund (SW-SSF) 14/06/2567 239,849.17 9.1284 9.1285 9.1040 -0.4482%
Loading...

*** ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต ***

Loading...

020-810-525

Facebook

Line

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อให้ท่านได้รับการบริการที่ดีที่สุด นโยบายการใช้คุกกี้