ประวัติการก่อตั้ง

 

             นายอะซึโตะ ซาวาคามิ (澤上 篤人) 

 

 

 

 

บริษัท ซาวาคามิ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด (Sawakami Asset Management Inc.) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 โดยนายอะซึโตะ ซาวาคามิ (澤上 篤人)  มีแนวคิดว่า

 

คนที่ต้องการบริหารเงินนั้น ไม่ใช่บุคคลที่มีฐานะร่ำรวย

แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ต้องทำงาน เพื่อเก็บสะสมเงินไว้ใช้จ่ายสิ่งจำเป็นในชีวิต

 

จากความมุ่งมั่นดังกล่าว นายอะซึโตะตัดสินใจลาออกจากงานประจำ มาก่อตั้งบริษัท ซาวาคามิ แอสเซท แมเนจเม้นท์ มีเจตนารมณ์ในการสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่ลูกค้า โดยเสนอทางเลือกในการบริหารเงิน และสร้างวัฒนธรรมการลงทุนระยะยาวในสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของร่วมในบริษัท

 

 

ปัจจุบัน บริษัท ซาวาคามิ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นกว่า 100,000 ราย จากระยะเวลา 23 ปี มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการเติบโตอย่างต่อเนื่องมากกว่า 100,000 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2565)

 

 

สารจาก CEO บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

 

 

ขณะนี้ “บริษัทซาวาคามิ แอสเซส แมเนจเมนท์ จำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในประเทศญี่ปุ่น เพื่อการลงทุนระยะยาวอย่างแท้จริงมานานกว่า 2 ทศวรรษ ได้เริ่มต้นย่างก้าวเข้าสู่ประเทศไทยแล้ว ซึ่งเป็นการเปิดตลาดครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียที่กำลังเติบโต หากเปรียบเทียบตลาดหลักทรัพย์ประเทศญี่ปุ่นแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยยังถือว่ายังเป็นตลาดขนาดเล็กอยู่ ซึ่งพวกเรามาที่ประเทศไทยนี้เพื่อเป็นหนึ่งในแรงสนับสนุนให้ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยกลายเป็นตลาดที่ใหญ่ขึ้นทีละนิดควบคู่ไปกับการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศไทย

 

บริษัทฯ ได้จัดตั้งขึ้นในปี 2562 และได้รับอนุมัติจัดตั้ง "กองทุนรวมผสมซาวาคามิ" ในเดือนพฤษภาคม ปี 2566 เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเหลือในการเสริมสร้างทรัพย์สินแก่ประชาชน และแสวงหาโอกาสการลงทุนระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

โปรดอย่าพลาดโอกาสนี้ พวกเราปรารถนาว่า คุณจะสนใจในกองทุนรวมของเรา มาเป็นส่วนหนึ่งกับเราเพื่อผลักดันการเติบโตของประเทศไทยนับต่อจากนี้

 

             นายทาคาชิ คาวาคามิ (川上 隆) 

             ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) 

 

ความเชื่อของเรา(私たちの信念)

 
 1                           

การลงทุนที่แท้จริงคือการลงทุนในฐานะผู้ถือหุ้น

สนับสนุนธุรกิจที่สร้างสรรค์สินค้าและ บริการในฐานะผู้ถือหุ้น ซึ่งผลประกอบการระยะยาวของกิจการจะสร้างผลตอบแทนคืนสู่ผู้ถือหน่วยลงทุน

 

 
 2                           

ผู้ถือหน่วยลงทุนคือเพื่อนร่วมทาง

  • สร้างความสัมพันธ์กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการจัดสัมมนาและการประชุมอย่างต่อเนื่อง
  • ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนต่อการตัดสินใจในการลงทุน
  • คำนึงถึงความเท่าเทียมและผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และไม่ชักชวนให้ผู้ลงทุนซื้อขายหน่วยลงทุนบ่อยครั้ง

 

 
 3                                         

กิจการที่ดีต้องมีคุณค่าต่อสังคม

ลงทุนกับกิจการที่สามารถผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณค่าต่อสังคม โดยการลงทุนและสนับสนุนกิจการนั้น ทำให้กิจการมีศักยภาพในการเติบโต ฐานะทางการเงินมั่นคง ดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องและเสริมสร้างการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

 

020-810-525

Facebook

Line

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อให้ท่านได้รับการบริการที่ดีที่สุด นโยบายการใช้คุกกี้